Ustawienia

 • Home
 • Publishing activity

Publishing activity

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PIB) w ramach swojej działalności prowadzi również działalność wydawniczą. Publikacje wydawane przez IOŚ – PIB dotyczą zagadnień związanych z ochroną środowiska. Monografie naukowe wydawane przez IOŚ-PIB mają przypisaną liczbę 80 pkt. w komunikacie MNiSW z 18 stycznia 2019 r. – wykaz wydawnictw publikujących monografie naukowe.

Zakres prac wydawniczych oferowanych przez Wydawnictwo IOŚ-PIB:

 • redakcja tekstu (opracowanie językowe) – opcjonalnie,
 • recenzja monografii (dwie recenzje przygotowane przez osoby w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego, zlecona przez wydawcę osobom z innej jednostki naukowej niż Autor/rzy),
 • korekta tekstu,
 • skład i łamanie monografii,
 • projekt okładki,
 • nadanie numeru ISBN,
 • druk monografii,
 • e-wydanie – wersja elektroniczna (PDF).
 • przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.

Zachęcamy wszystkich Pracowników Instytutu do popularyzacji wyników swoich badań poprzez publikację monografii naukowych w naszym wydawnictwie. W razie zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z wydawnictwem. Podstawowe informacje nt. wydania monografii naukowej, powyżej w zakładce – Informacje dotyczące wydania monografii.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!