działalność finansowana przez MNiSW

Decyzją MNiSW z dn. 01.04.2019 r. czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

„Prowadzenie elektronicznego systemu redakcyjnego czasopisma oraz publikacja artykułów w modelu Open Access poprzez świadczenie usług wydawniczych, marketingowych, dystrybucyjnych, konsultingowych dla czasopisma naukowego „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection and Natural Resources” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 904/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W związku z powyższym opłata za publikację artykułu w numerach 1-4 /2019 będzie wynosiła 500 zł netto+ 23% VAT (615 zł brutto) a w numerach 1-4 /2020 będzie wynosiła 700 zł netto+ 23% VAT (861 zł brutto).

 

 

Drukuj