SYSTEMY JAKOŚCI

AKREDYTACJA

 

Zapewnienie jakości w procesie badawczym realizowanym w Zakładach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym jest strategicznym celem i zamierzeniem perspektywicznym najwyższego Kierownictwa Instytutu.

Systemy Zarządzania Jakością

 

PN-EN ISO/IEC 17025

 

ab336
CENTRALNE LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH – CentLab

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel. 22 37 50 530, 37 50 509, fax: 22 37 50 501
e-mail: centlab@ios.edu.pl
Kierownik Laboratorium/Kierownik ds. Jakości: mgr Ewa Żyfka-Zagrodzińska
Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr Mirosław Cimoch
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 336, zakres akredytacji

 

STACJA KOMPLEKSOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PUSZCZA BORECKA

11-612 Kruklanki Diabla Góra woj. warmińsko-mazurskie i 01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4

ab337
tel. 22 37-50-650
e-mail:bn@ios.edu.pl
Kierownik Stacji/Kierownik ds. Jakości: dr inż. Anna Degórska
Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 337, zakres akredytacji

 

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA
ab338
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel: 22 37-50-607
e-mail: bh@ios.edu.pl
Kierownik Zakładu: mgr inż Patrycja Chacińska
Kierownik ds. Jakości: mgr inż. Piotr Książka

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 338, zakres akredytacji

 

ISO 9001

 

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA I OCENY RYZYKA
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel. 22 37 50 503,
e-mail: bi@ios.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gworek
Ceryfikat Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka ISO 9001

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna

 

Zakład Ekotoksykologii po inspekcjach przeprowadzonych przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych uzyskał w 2015 r. certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (certyfikat nr 7/2015/ DPL) w zakresie badań toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Wyniki badań przeprowadzanych przez Zakład Ekotoksykologii są uznawane na całym świecie m.in. w procesach rejestracji substancji chemicznych (REACH), środków ochrony roślin, leków itp.

ZAKŁAD EKOTOKSYKOLOGII
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel. 22 833 56 75,
fax: 22 833 56 75
e-mail: ekotoksykologia@ios.edu.pl
Zarządzający Jednostką Badawczą: dr Aleksandra Bogusz
telefon kontaktowy 223750638
Zapewnienie Jakości: mgr inż. Beata Tomczyk
telefon kontaktowy 223750645
Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 5/2019/DPL