LOGO

Nabyte umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania i monitorowania środowiska, systemów informacyjnych wykorzystywanych w tym zakresie, jak również budowania, użytkowania repozytoriów danych, przetwarzania i zarządzania informacją, metod i technik modelowania, analizy danych i procesów zarządczych oraz przygotowywania, wizualizacji i dostarczania informacji zarządczej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania wiodących dostawców na rynku (MS Office, MS SharePoint, MS SQL Server, StatSoft STATISTICA, Datapolis Workbox).

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Drukuj