LOGO

Organizacja studiów

Zajęcia na studiach będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele w wymiarze 8 godzin dziennie w terminach zgodnych ze szczegółowym harmonogramem studiów ustalanym przez kierownika studiów przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji. Zajęcia będą trwały przez dwa semestry i zostaną zrealizowane 254 godziny lekcyjne.

Wykłady będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w rzutnik multimedialny. Ćwiczenia laboratoryjne będą odbywały się w grupach ćwiczeniowych w laboratoriach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny, przy założeniu indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika.

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych: „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” będą pracownicy IOŚ-PIB oraz specjaliści z innych jednostek naukowych i biznesowych, posiadający bogate doświadczenie naukowe, praktyczne a także dydaktyczne. Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści w szeroko definiowanej teorii i praktyce z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz analityki biznesowej.

 

Drukuj