LOGO

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie baz danych, zarządzania informacją, przetwarzania i analizy danych, dostarczania informacji zarządczej niezbędne w pracy zawodowej w szczególności w zakresie zarządzania środowiskiem.

Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska, specjalistom ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

 

Drukuj