Przydatne adresy

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Strona Komisji Europejskiej DG-Climate Action (CLIMA)
http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

EUROPA – EUR-LEX
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

EUROPA – EUR-LEX – Dział tematyczny – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
http://eur-lex.europa.eu/pl/dossier/dossier_20.htm

Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
http://unfccc.int

Gateway to the UN System’s Work on Climate Change
http://www.un.org/climatechange/index.shtml

Dziennik transakcji Unii Europejskiej – EUTL (European Union Transaction Log)
http://ec.europa.eu/environment/ets/

System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej – European Commission Authentication Service (ECAS)
https://webgate.ec.europa.eu/cas/