Ustawienia

InCoNaDa

CEL
PROJEKTU

W ramach projektu INCONADA IOŚ-PIB wykonuje zadanie, które ma dwa podstawowe cele.

Pierwszym celem jest przeprowadzenie kompleksowej analizy przestrzennej i tematycznej zawartości produktów CLMS (Copernicus Land Monitoring Service) w odniesieniu do obecnych i przyszłych zobowiązań w zakresie szacowania i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z sektora użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).

Drugim celem jest weryfikacja bazy danych o użytkowaniu gruntu i zmianach użytkowania gruntu poprzez pobranie i zastosowanie tych danych do oszacowania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z obecnymi i przyszłymi przepisami obejmującymi sektor LULUCF.

GRUPA
DOCELOWA

  • KOBiZE (IOŚ-PIB) jako wykonawca oficjalnych krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.
  • Wszelkie podmioty zagraniczne i krajowe, w tym na szczeblu centralnych i lokalnym, które wykonują jakiekolwiek zadania związane z analizą danych przestrzennych o użytkowaniu gruntów, zmianach użytkowania gruntów i leśnictwie pod kątem emisji gazów cieplarnianych.
  • Wszelkie podmioty na szczeblu centralnym i lokalnym tworzące strategie, programy i plany związane z zarządzaniem, w tym redukcją, emisji gazów cieplarnianych.

ZAKRES
PROJEKTU

Projekt obejmuje przetwarzanie i analizę danych CLMS dla województwa łódzkiego, ale wnioski z projektu mają charakter krajowy, a nawet międzynarodowy ze względu na wystandaryzowaną metodykę i ujednolicone przepisy w zakresie szacowania emisji gazów cieplarnianych z sektora LULUCF.


FINANSOWANIE

NCBiR, Program POLNOR 2019

PARTNERZY
PROJEKTU

  • Instytut Geodezji i Kartografii (lider projektu)
  • Politechnika Łódzka
  • Eversis Sp. z o.o.
  • Norwegian Institute for Bioeconomy Research

CZAS
REALIZACJI

1.10.2020 – 30 .09.2023 (udział IOŚ-PIB od 1.04.2021)