Ustawienia

European Climate and Energy Modelling Forum (ECEMF)

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest powołanie nowej instytucji na poziomie europejskim – Forum – aby zmierzyć się z kluczowym wyzwaniem naszych czasów jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

GRUPA
DOCELOWA

Forum zgromadzi naukowców zajmujących się energią i klimatem oraz decydentów z całej Europy w celu stworzenia spójnej i solidnej bazy danych istotnej do tworzenia ram politycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

ZAKRES
PROJEKTU

Dzięki zaangażowaniu interesariuszy, podjęciu działań politycznych i badawczych, projekt zidentyfikuje krytyczne pytania badawcze, którymi następnie zajmie się Forum. Ambitne zadanie jakim jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i utrzymywanych przez członków projektu, wraz z modelami nowych członków Forum, będzie stanowić rdzeń programu badawczego. Analizy będą dotyczyły m.in. roli strony popytowej i podażowej, zachowań społecznych oraz działań UE w globalnym kontekście politycznym. W ramach projektu opracowana zostanie również nowatorska otwarta infrastruktura cyfrowa do obsługi komunikacji i dyskusji nad scenariuszami, modelami, założeniami i wynikami.

Zadania IOŚ-PIB/KOBIZE/CAKE w ramach projektu obejmują prace w ramach dwóch pakietów badawczych (tzw. Working Packages):

  • Pakiet Badawczy (WP1) – Droga do neutralności klimatycznej w UE
    • Zaangażowanie w tworzenie scenariuszy i prowadzenie analiz
    • Wykorzystanie i aktualizacja modelu energetycznego MEESA
  • Pakiet Badawczy (WP6) – Społeczność, zasięg, rozpowszechnianie i efekty projektu
    • Zaangażowanie w opracowanie i wdrożenie szczegółowego planu komunikacji oraz zbudowanie sieci interesariuszy
    • Warsztaty, w tym jedno spotkanie z Rządem RP

FINANSOWANIE

Unia Europejska, Horyzont 2020

PARTNERZY
PROJEKTU

Konsorcjum ECEMF jest kierowane przez Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH) i składa się z 15 partnerów z 9 krajów, w tym CMCC, IIASA, PIK, TU Wien, e-think, TNO, Fraunhofer ISI, E3M, PBL, Artelys, Comillas, TU Delft, University of Melbourne i IOŚ-PIB.

CZAS
REALIZACJI

01.05.2021 – 30.04.2025

STRONA WWW