Ustawienia

logo programu stażowego
logo finansowanie

O programie

NA CZYM POLEGA?

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca w zielonym sektorze publicznym? Stawiasz na rozwijanie kompetencji w obszarze zagadnień związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym? Podczas nabywania doświadczenia zawodowego liczy się dla Ciebie poczucie sprawczości i samodzielność? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedź jest twierdząca, program „Klimat dla Przyszłości” to idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Celem programu stażowego „Klimat dla Przyszłości” jest przygotowywanie wykwalifikowanych kadr w obszarze zmianklimatu i środowiska.Przez 12 miesięcy stażyści zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz podległych i nadzorowanych przez resort instytucjach.W ramach programu stażyści biorą udział w szkoleniach,uczestniczą w projektach oraz zdobywają praktyczne umiejętności wykonując zadania zawodowe z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i obszarów dotyczących klimatu.

Pierwsza edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości” ruszyła w listopadzie 2020 r.W programie uczestniczy obecnie 26 stażystów.

Projekt koordynuje Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu.Program stażowy „Klimat dla Przyszłości” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Program skierowany jest do osób, które:

 • są studentamilub absolwentami wiodących uczelni technicznych i rolniczych, którzy nie ukończyli 26 lat
 • chcą zdobyć praktyczną wiedzę w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i poznać potencjalnych pracodawców
 • chcą rozpocząć karierę zawodową w obszarze energetyki, ochrony środowiska, zmian klimatu, polityki adaptacyjnej, ekonomii cyrkularnej, czy finansowaniu działań związanych z ochroną środowiska
 • chcą tworzyć społeczność młodych osób, które zdobywają kompetencje, by realnie zmniejszać wpływ ludzi na zmiany klimatu

GDZIE ODBYWA SIĘ STAŻ?

 • I ETAP – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  W trakcie miesięcznego stażu zdobywają wiedzę o zakresie zadań realizowanych przez kluczowe departamenty związane z polityką klimatyczną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w których wykonują zadania.
 • II ETAP – szkolenie merytoryczne
  Szkolenie merytoryczne, dotyczące zagadnień związanych z pracą w administracji państwowej oraz polityk klimatycznych – międzynarodowych, europejskich i krajowych. W I edycji programu „Klimat dla Przyszłości” szkolenia realizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Poza szkoleniem uczestnicy programu uczestniczą w wizytach studyjnych w instytutach badawczych podległych ministerstwu, w trakcie których zapoznają się z zakresem zadań realizowanych przez te instytuty, czy zich bazą technologiczną.
 • IIII ETAP –staż właściwy
  Staż właściwy odbywa się w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Uczestniczą w nim:Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Energetyki, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Powyższe etapy i ich kolejność dotyczy pierwszej edycji programu.

Partner merytoryczny:

Partnerzy: