O Ośrodku Ochrony Ziemi

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo- badawcze oraz wspiera administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z wprowadzaniem do środowiska substancji i preparatów celowo wytwarzanych oraz uwalnianych jako produkty uboczne w wyniku procesów technologicznych, zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych. Opracowuje metody zapobiegania degradacji i remediacji komponentów środowiska.

Drukuj