O Ośrodku Zintegrowanych Badań Środowiska

Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie ochrony przed hałasem, jakości powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, ochrony i odnowy wód powierzchniowych oraz gospodarowaniem wodami.

Drukuj