Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab

zajmuje się wykonywaniem badań i analiz pobranych prób środowiskowych. Do zadań Laboratorium w szczególności należy:

1) wykonywanie analiz próbek środowiskowych (w tym poboru) w zakresie związków organicznych i nieorganicznych oraz właściwości fizykochemicznych dla jednostek Ośrodka oraz zleceniodawców zewnętrznych;

2) ścisła współpraca z Zakładem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi laboratoriami związanymi z sieciami monitoringu do których włączona jest Stacji KMŚ Puszcza Borecka;

3) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla analiz jakości powietrza oraz wody;

4) prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych;

5) opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych;

6) wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;

7) prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.

Drukuj