Oferta Zakładu Kształtowania Środowiska

  Oferta Zakład ma doświadczenie i potencjał by prowadzić prace naukowo-badawcze i ekspertyzy w zakresie: podstaw polityki i strategii ochrony środowiska, analiz rozwiązań prawnych i or [...]

Oferta zakładu zmian klimatu

Celem Zakładu jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i ekspertyz wspierających dzialania Rzadu w  zakresie krajowej i miedzynarodwej polityki klimatycznej Prowadzenie badań na rzec [...]

OFERTA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W ŚRODOWISKU

OFERTA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W śRODOWISKU Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach m. in: tworzeniu i aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z zakresu akust [...]

Oferta Zakładu Akustyki Środowiska

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W ŚRODOWISKU Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach m. in: tworzeniu i aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki śr [...]

Oferta Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV), posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwie [...]

Oferta Zakładu Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych zajmuje się badaniami interakcji środowiska przyrodniczego i działalności człowieka – wpływem człowieka na środowisko oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi działa [...]

Oferta Zakładu Ochrony Przyrody

Ochrona różnorodności biologicznej: inwentaryzacje i waloryzacje zasobów przyrodniczych analizy stanu środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników różnorodności biologicznej i krajo [...]

Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB wydaje opinie o wpływie nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...]

Gospodarka odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje: opracowania koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów, ekspertyzy w zakresie klasyfikac [...]

Ocena jakości, stanu i zagrożeń środowiska

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje: opracowywanie raportów bazowych oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wynikających z [...]