ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Instytut działa w następujących polach: Opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych Kompleksowe badania środowiska, zwłaszc [...]

Uprawnienia Instytutu

IOŚ-PIB jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez MRiRW do wykonywania oceny dokumentacji w zakresie: tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w [...]

OFERTA BADAWCZA

Badania biologiczne nawozów i środków poprawiających właściwości gleby   Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB wykonuje badania biologiczne niezbędne do wydania opinii o wpływie nawozów i środków poprawi [...]

Nagrody

W 2015 r. wynalazek BAG – oczyszcza środowisko opracowany przez zespół autorski w składzie: Barbara Gworek, Justyna Wrzosek – Jakubowska, Jerzy Polaczek, otrzymał złoty medal na Targach Innowacji Salo [...]

Historia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 roku. W zasadzie było to reaktywowanie działalności Instytutu, [...]

Wybrane prace Instytutu

WYBRANE PRACE INSTYTUTU REALIZOWANE W 2017 ROKU Podstawy polityki ekologicznej Analiza i ocena występowania uciążliwości biologicznych w przestrzeniach miejskich Wykorzystanie polityki prze [...]