Ustawienia

Certyfikaty

Zapewnienie jakości w procesie badawczym realizowanym w Zakładach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym jest strategicznym celem i zamierzeniem perspektywicznym najwyższego Kierownictwa Instytutu.

Dlatego też w procesie realizowanych przez Instytut prac badawczo-rozwojowych stosowane są następujące systemy zarządzania jakością:

PN-EN ISO/IEC 17025

CENTRALNE LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH – CentLab

ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa
tel. 22 37 50 530
tel. 22 37 50 509
fax: 22 37 50 501
e-mail: centlab@ios.edu.pl

  • p.o. Kierownika Laboratorium:
    mgr Mirosław Cimoch

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 336zakres akredytacji

STACJA KOMPLEKSOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PUSZCZA BORECKA

  • Diabla Góra
    11-612 Kruklanki
    woj. warmińsko-mazurskie
  • ul. Kolektorska 4
    01-692 Warszawa
    tel. 22 37 50 650
    e-mail: bn@ios.edu.pl

Kierownik Stacji/Kierownik ds. Jakości:
dr inż. Anna Degórska

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 337zakres akredytacji

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa,
tel: 22 37-50-607
e-mail: bh@ios.edu.pl

  • Kierownik Zakładu:
    mgr inż Patrycja Chacińska
  • Kierownik ds. Jakości:
    mgr inż. Piotr Książka

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 338zakres akredytacji

ISO 9001

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA I OCENY RYZYKA

ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa
tel. 22 37 50 503,
e-mail: bi@ios.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Barbara Gworek

Ceryfikat Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka ISO 9001

DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA

Zakład Ekotoksykologii po inspekcjach przeprowadzonych przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych uzyskał w 2015 r. certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (certyfikat nr 7/2015/ DPL) w zakresie badań toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Wyniki badań przeprowadzanych przez Zakład Ekotoksykologii są uznawane na całym świecie m.in. w procesach rejestracji substancji chemicznych (REACH), środków ochrony roślin, leków itp.

ZAKŁAD EKOTOKSYKOLOGII

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. 22 833 56 75
fax: 22 833 56 75
e-mail: ekotoksykologia@ios.edu.pl

  • Zarządzający Jednostką Badawczą:
    dr Aleksandra Bogusz
    te. 22 375 06 38
  • Zapewnienie Jakości:
    mgr inż. Beata Tomczyk
    tel. 22 375 06 45

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 5/2019/DPL