Debata ekspercka – „Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście” – Łódź 21.02.2018r.

„Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” pod takim hasłem odbyła się debata ekspercka zorganizowana w ramach projektu Ministerstwa Środowiska ‘’Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miast [...]