„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”- to hasło kampanii nowatorskiego projektu „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, który rozpoczął się 12 stycznia 2017 roku, wraz z podpisaniem umowy w Ministerstwie Środowiska. Projekt zostanie finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Pilotażowe szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym pilotażowym szkoleniu w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania” i wirtualnej mobilności. Pilotażowe szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do uzyskania kwalifikacji „Specjalisty ds. recyklingu i

17 stycznia 2017 r. – I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”

I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska” 17 stycznia 2017 roku, Warszawa, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. Głównym celem Konferencji, organizowanej przy współudziale Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jest wymiana

Dni otwarte w Instytucie z okazji Dnia Ziemi

Szanowni Państwo! Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  z okazji Dnia Ziemi organizuje   DNI OTWARTE w dniach 27-29 kwietnia 2016 r.   Osobom zainteresowanym udzielane będą bezpłatne konsultacje w następujących jednostkach organizacyjnych Instytutu:   Zakład Ochrony Klimatu, tel. 22 37-50-502 Zakład Polityki Ekologicznej, tel. 22 37-50-544 Zakład Ocen Środowiskowych, tel. 22 37-50-549 Zakład