Instytut rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” – na podstawie podpisanej 18 sierpnia br. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

„Innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze elektromobilności.” ZBLIŻAJĄ SIĘ TARGI POL-ECO SYSTEM

Już 17.10.2017 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, odbywające się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”. Podczas trwających od 17 do 19.10.2017 r. targów POL-ECO SYSTEM ważne miejsce zajmą debaty eksperckie. Jednym z tematów będzie elektromobilność,

Podpisanie porozumienia w sprawie opracowania planów rozwoju elektromobilności w gminach

W dniu 15 września 2017 roku w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, podpisał porozumienie z partnerami projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele miast: Koło, Siedlce, Sieradz, Tomaszów-Mazowiecki oraz gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dokument został podpisany w obecności Sławomira Mazurka, Podsekretarza

LIFE Climate CAKE PL

27 lipca 2017 została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, której beneficjentem jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Uroczystość odbyła się z udziałem Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej. Na mocy umowy w Instytucie Ochrony Środowiska zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.

Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

27 lipca 2017 w Warszawie, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu pt. „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Celem projektu jest między innymi rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce,

Leśne Gospodarstwa Węglowe – Porozumienie

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Warszawie, zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy dotyczącej wymiany informacji związanych z realizacją przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, projektu rozwojowego ,,Leśne Gospodarstwa Węglowe”.  

Green skills in Poland. Promotional and networking event

Zapraszamy serdecznie na spotkanie „Green skills in Poland. Promotional and networking event„, które odbędzie się 30 czerwca (piątek) w godz. 10:00 – 12:30 w Instytucie Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane następujące projekty: Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks (NQF-IN)

CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”

Projekt CLIMCITIES, był poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Adresaci przedsięwzięcia to miasta o liczbie mieszkańców od ok. 50 tys. do 99 tys. oraz mniejsze. Dostosowanie się miast