Informacja w sprawie budowy przy ul. Kolektorskiej w Warszawie

W związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie budowy budynku laboratoryjno – badawczego przy ul. Kolektorskiej w Warszawie, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje następujące informacje. Instytut posiada działkę w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4, która jest zabudowana  budynkiem laboratorium i innymi konstrukcjami nieczynnej oczyszczalni ścieków. Działka ta, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nauki, położona

MPA na półmetku

W styczniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i co za tym idzie zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Miejskie Plany Adaptacji powstaną do

Miasta po raz pierwszy otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne.

44 miasta przygotowujące miejskie plany adaptacji do zmian klimatu już wiedzą, w jakich sektorach konsekwencje przyszłych zmian klimatu mogą być dla nich największe. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport – to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne. Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na półmetku. 44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom.