Bazy danych

INFONA – portal komunikacji naukowej ICM UW – zawierający kolekcję czasopism elektronicznych Elsevier, czasopism i książek elektronicznych Springer oraz bazy danych o zawartości polskich czasopism w tym czasopism przyrodniczych (Agro, PSJD) i (BazTech).

Science Direct On Line

SpringerLink

Wiley Online Library

EBSCOhost Web
Dostęp do baz danych: Academic Search Complete, Agricola i innych.

ACS
Czasopisma wydawane przez American Chemical Society, w tym dostęp do Environmental Science and Technology.

SCOPUS

Web of Science –  Clarivate Analitics (d.Thomson Reuters)

KSIĄŻKI on-line

Introduction to Environmental Soil Physics (2003)

Author(s): Daniel Hillel

ISBN: 978-0-12-348655-4

Wetland Systems to Control Urban Runoff (2006)

Author(s): Miklas Scholz

ISBN: 978-0-444-52734-9

Trace Metals and other Contamination in the Environment Vol.6 (2003)

Bioindicators & Biomonitors – Principles, Concepts and Applications

Edited by: B.A. Markert, A.M. Breure and H.G. Zechmeister

ISBN: 978-0-08-044177-1

 

OPEN ACCESS

InTech
Książki dostępne on-line z różnych dziedzin nauki, technologii i medycyny.
InTech jest pionierem i największym na świecie multidyscyplinarnym wydawcą książek w wolnym dostępie.

Directory of Open Access Journals
Zbiór ponad 11 tysięcy czasopism Open Access z 136 krajów

Hindawi Publishing Corporation
Dostęp do ponad 400 recenzowanych czasopism Open Access, obejmujących wszystkie główne obszary nauki, techniki i medycyny.

Natural Hazards and Earth System Sciences
Journal of the European Geosciences Union

 

BAZY OGÓLNODOSTĘPNE

Dzienniki Urzędowe Prezesa Rady Ministrów

Bazy Biblioteki Narodowej

Biblioteka cyfrowa POLONA

 

IPCS INCHEM

 

Polecane adresy:

Drukuj