Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji

Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji zawiera informacje o instalacjach i operatorach statków powietrznych objętych systemem handlu uprawnieniami w Polsce, w szczególności [...]

Krajowa baza

Krajowa baza jest systemem informatycznym, zawierającym zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o lokalizacjach instalacji i źródeł, z których są wprowadzane [...]

GEMET

Lorem ipsum

Obszary Chronione

Zasób informacyjny Bazy danych IOŚ-PIB „Obszary chronione w Polsce". Baza danych „Obszary chronione w Polsce” jest projektem prowadzonym w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w IOŚ-PIB od 1998r [...]