PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem „Polska droga do czystego transpotu”.
Celem spotkania była dyskusja nad zmianami w sektorze transportu i mobilności miejskiej, które są związane z koniecznością realizacji tzw. Europejskiego Zielonego
W IV FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:
  • Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający PSPA
  • Wojciech Drzewiecki – Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
  • Jacek Mizak – Senior Policy Analyst, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Filip Opoka – NGL Legal
  • Daniel Larsson – Radca Ambasady Szwecji w Polsce
  • dr inż. Magdalena Zimakowska – Laskowska – ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Michał Lewarski – ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Dyskusja w ramach panelu „Polska droga do czystego transportu” dotyczyła m.in instrumentów prawnych wspierających transformację tego sektora. Uczestnicy wskazywali na konieczność głębokich zmian w polskim systemie podatkowym – m.in. zmiany w podatku akcyzowym, opłacie rejestracyjnej oraz systemie bonus-malus. Jako niezbędne wskazali także konieczność budowania świadomości zmian w kontekście wdrażania Zielonego Ładu i roku 2050. Jako przykład sukcesów transformacji sektora transportu wskazano m.in. Szwecję, gdzie od wielu lat funkcjonują strefy czystego transportu.
Moderatorem dyskusji była dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB).
Zachęcemy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanle YouTube IOŚ-PIB.
Prezentacja „Emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w sektorze transportu samochodowego w Polsce – uwarunkowania i możliwości redukcji” – dr Magdalena Zimakowska-Laskowska & Michał Lewarski, KOBiZE
Prezentaja „Mapa drogowa zmian w transporcie do 2025 r.” – Maciej Mazur, PSPA

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

VI FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

KOBiZE/IOŚ-PIB dołącza do sieci PCCB ...

W dniu 4 marca 2021 r. KOBiZE/IOŚ-PIB został przyjęty i zarejestrowany jako członek sieci Paris Comm [...]

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]