Ustawienia

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej II kadencji

Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór zgłoszeń Kandydatów do II kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej (MRK), organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Do udziału w naborze zachęcamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

Ministerstwo poszukuje 32 młodych osób, które podczas dwuletniej kadencji Rady będą aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu.

„Już po raz kolejny zapraszamy młodzież do aktywnego włączenia się w dyskusję i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony klimatu w ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Dzięki współpracy z MRK młodzież nie tylko aktywnie uczestniczy w kreowaniu działań na rzecz środowiska, ale i podnosi swój poziom wiedzy w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko”- podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W naborze do II kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej mogą wziąć udział osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022 r.) miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna (MRK) to organ doradczy i opiniodawczy działający przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Poza przedstawianiem opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, MRK zajmuje się m.in. promowaniem wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych.

Więcej informacji o naborze https://www.gov.pl/web/klimat/nabor-do-mrk-ii-kadencji