Ustawienia

Raport z rynku CO2 – sierpień 2022

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Raport z rynku CO2 – sierpień 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W sierpniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego dotyczące uprawnień EUA.

Ponadto, w numerze, m.in.:

  • Najważniejsze wydarzenia rynkowe sierpnia 2022 r.
  • Rola działań podejmowanych w ramach Artykułu 6.8 Porozumienia Paryskiego w osiągnięciu celów Porozumienia
  • Polityka klimatyczna USA
  • Najważniejsze informacje z innych systemów ETS
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń września 2022 r.