Ustawienia

Podsumowanie VII Forum Innowacyjności

Celem spotkania było omówienie aspektów naukowych i technicznych dotyczących roli energetyki jądrowej w ochronie klimatu i środowiska. Wykładowcy i uczestnicy przedstawili rozwinięcie tez dotyczących tej tematyki zawartych w  rządowych programach: „Program polskiej energetyki jądrowej”oraz „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”

W VII FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:

 • dr Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska,
 • dr Stanisław Latek – Redaktor Naczelny Postępów Techniki Jądrowej,
 • dr inż. Andrzej Strupczewski – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
 • Grażyna Zakrzewska – Kołtuniewicz – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
 • dr Tomasz Nowacki – Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Paweł Gajda – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,
 • Adam Rajewski – Politechnika Warszawska,
 • Andrzej Gąsiorowski – FOTA4Climate,
 • Maciej Lipka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Aneta Korczyc – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Najważniejsze wnioski  z panelu dyskusyjnego, dotyczyły, mi.in.:

 • Poza źródłami energii,  zależnymi od warunków pogodowych i klimatycznych, lub posiadanych zasobów wodnych,  konieczne jest również posiadanie w systemie zasilania innego  stabilnego, bezemisyjnego  źródła wytwarzania taniej energii elektrycznej, jakim jest elektrownia jądrowa (pracująca w systemie 24/7, przez 60  i  więcej lat). Możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas zapewni w przyszłości niezależność energetyczną Polski.
 • EJ i OZE spełniają ważną rolę w ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego. EJ ponadto, ogranicza wielkość  obszarów wykorzystywanych pod projekty energetyczne i poza powietrzem, chroni czystość wód powierzchniowych. 
 • Polska ze swoim wieloletnim doświadczeniem w bezpiecznym postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, może sprostać wyzwaniom budowy nowych składowisk, które pomieszczą odpady pochodzące z przyszłych elektrowni jądrowych. Proces przygotowania i realizacji projektów wymaga akceptacji społecznej.

Moderatorem dyskusji był dr Stanisław Latek, Redaktor Naczelny PTJ

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale  YouTube IOŚ-PIB.

Prezentacja „Energetyka jądrowa – bezpieczne i chroniące klimat źródło energii elektrycznej”

Prezentacja „Energetyka jądrowa a ochrona środowiska”

Prezentacja „Bezpieczne dla środowiska składowiska odpadów promieniotwórczych”

Prezentacja „Wypalone paliwo-rozwiązany problem”

Prezentacja „Krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych”