Ustawienia

Podsumowanie VI Forum Innowacyjności

30 kwietnia 2021 r. odbyło się VI FORUM INNOWACYJNOŚCI  „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” pod hasłem „Sprawiedliwa transformacja – Wyzwania – Procesy – Mechanizmy”.

Celem spotkania była wymiana poglądów na temat krajowego oraz terytorialnego podejścia do zagadnień sprawiedliwej transformacji, w tym konsultacja stanowisk i podejść do programowania tego procesu w wymiarze rozwiązań społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz zarysowanej linii demarkacji wsparcia.

W VI FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:

 • Dr hab. Adam Drobiniak – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Maciej Sytek – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 • Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa
 • Justyna Lasak – Zastępca Dyrektora, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Gadowski – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji
 • Krzysztof Wójcik – DG REGIO

Najważniejsze wnioski  z panelu dyskusyjnego „Sprawiedliwa transformacja – Wyzwania – Procesy – Mechanizmy”, dotyczyły, mi.in.:

 • Jasne, przejrzyste i oparte na racjonalnej koncepcji przygotowanie KPST przyczyniło się do postrzegania tego programu jak elementu komplementarnego dla TPST.
 • Istotnym elementem budowania zaufania i zdolności instytucjonalnych na rzecz procesów Sprawiedliwej Transformacji jest mechanizm partycypacji wszystkich interesariuszy tego procesu poczynając od poziomu lokalnego, przez regionalny na krajowym kończąc.
 • KPST jest obecnie postrzegany jako dźwignia, impuls technologicznych, którego głównym celem jest zainicjowanie nowych łańcuchów wartości w regionach węglowych.
 • Nowe łańcuchy wartości w regionach węglowych zgodnie z kierunkami interwencji zapisanymi w KPST powinny zostać oparte na działaniach dywersyfikacyjnych istniejących przedsiębiorstw oraz inicjowania nowych działalności w poszczególnych branżach zielonej gospodarki.
 • TPST stanowią podstawowe narzędzie łagodzenia skutków społecznych i gospodarczych w poszczególnych regionach węglowych. Oddolne podejście zastosowane w KPST wspiera nie tylko dialog społeczny i konsensus, ale jest także ukierunkowane na pobudzanie aktywności przedsiębiorczej i innowacyjnej w ramach regionalnych struktur innowacji.

Moderatorem dyskusji był Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale  YouTube IOŚ-PIB.

Prezentacja „Programowanie sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym”.

Prezentacja „Programowanie sprawiedliwej transformacji na poziomie regionalnym”.