Ustawienia

Inwestycje z korzyścią dla portfela i środowiska

Cieszymy się, że dzięki Wyszukiwarce EkoDotacji możemy docierać do odbiorców z informacją o wsparciu, które dla nich mamy – mówi nam Magdalena Czerska, dyrektor Biura Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy zdaniem BGK, operatora programu „Fundusz termomodernizacji i remontów”, w ostatnim czasie stale przybywa programów wsparcia uwzględniających aspekt środowiskowy/klimatyczny inwestycji?
Widzimy, że aspekty środowiskowe mają coraz większe znaczenie w programach wsparcia inwestycji. Świadomość zmian klimatycznych i konieczności zadbania o środowisko i zasoby naturalne jest coraz większa. Widać to w programach unijnych i krajowych, w działaniu firm i w zachowaniach konsumentów. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Od lat prowadzimy Fundusz Termomodernizacji i Remontów, w tym roku uruchomiliśmy gwarancje dla kredytów w programie Czyste Powietrze. Aspekty środowiskowe będą miały coraz większe znaczenie także w innych realizowanych przez nas programach, jak na przykład Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego samorządy dostają dofinansowanie m.in. na inwestycje w gospodarowanie odpadami czy budowę lub modernizację źródeł ciepła zeroemisyjnego.

Czy Wyszukiwarka Ekodotacji Państwa zdaniem pomoże beneficjentom i operatorom w komunikacji i realizacji programów?
W Wyszukiwarce Ekodotacji tylko w ciągu dwóch miesięcy strona dotycząca Funduszu Termomodernizacji i Remontów zanotowała ponad 1200 odwiedzin! Potrzeba jednego miejsca, w którym użytkownicy znajdą informacje o programach, które pomogą im zrealizować inwestycje z korzyścią dla portfela i dla środowiska. Takim miejscem jest właśnie Wyszukiwarka Ekodotacji. Cieszymy się, że dzięki niej możemy docierać do odbiorców z informacją o wsparciu, które dla nich mamy.

Jak dużą rolę mają do odegrania programy wsparcia/dofinansowania inwestycji proklimatycznych w obliczu rozpoczynającej się Sprawiedliwej Transformacji?
Proces transformacji gospodarki na zeroemisyjną jest złożony i wymaga przemyślanych, odpowiedzialnych działań. Wśród nich są właśnie programy wspierające inwestycje proklimatyczne. Dla przykładu, poprawa efektywności energetycznej jednego budynku w skali środowiska nie zmienia wiele, ale dzięki programom takim jak Fundusz Termomodernizacji i Remontów poprawiamy efektywność wielu budynków – a to realnie wpływa na środowisko i jakość powietrza, którym oddychamy. Tylko w 2021 r. ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów banki udzieliły kredytów na remonty i termomodernizację 1178 budynków.

(zdjęcie: Bank Gospodarstwa Krajowego)