Ustawienia

Global E-Mobility Forum 2020

Jak rozwój elektromobilności widzą wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, ministrowie, przedstawiciele nauki i biznesu z całego świata można było dowiedzieć się na konferencji Global E-Mobility Forum, która odbyła się w formule hybrydowej 19 listopada 2020 r. Wydarzenie zgromadziło przed monitorami prawie 3 tys. przedstawicieli administracji, biznesu, nauki, wybitnych ekspertów oraz praktyków rynku elektromobilności z całego świata: udział wzięło 52 prelegentów z 22 krajów. Było to jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych tematyce elektromobilności.

– We wrześniu bieżącego roku liczba rejestracji pojazdów zelektryfikowanych w Europie po raz pierwszy przekroczyła liczbę rejestracji pojazdów z silnikiem Diesla. To bardzo ważny moment w historii motoryzacji, który dobitnie pokazuje, że elektromobilność to nie chwilowy trend. Badania wskazują, że w 2023 roku na światowych drogach będzie jeździło ok. 54 mln aut elektrycznych – mówił Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Minister zaznaczył, że transformacja sektora motoryzacyjnego odbywa się tu i teraz. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że świat naprawdę się zmienia, a kolejne bastiony konwencjonalnej motoryzacji przełączają się na elektromobilność. – Wszyscy powinni pamiętać, że każda podróż ma znaczenie dla środowiska i klimatu. Wydarzenia takie, jak Global e-Mobility Forum są bardzo istotne dla intensyfikacji współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk w zakresie transportu – powiedziała Agnieszka Ragin, Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej.