Ustawienia

BADANIA BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE (PT/ILC) W OPARCIU O WYMAGANIA PN-EN ISO/IEC 17043: 2011 OCENA ZGODNOŚCI – OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI.

Już po raz pięćdziesiąty w dniach 20-21 czerwca 2018r. IOŚ-PIB organizuje badania biegłości i porównania miedzylaboratoryjne (PT/ILC) w zakresie pomiarów hałasu w środowisku.

Podstawowym celem badań realizowanych w oparciu o zalecenia i wymagania:

 • normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
 • dokumentu PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości wymagania szczegółowe,
 • normy ISO 13528:2015  Statistical methods for use in proficiency testing
  by interlaboratory comparisons,

jest w zakresie szczegółowym:

 • umożliwienie zespołom pomiarowym Laboratoriów pomiarowych hałasu
  w środowisku sprawdzenie swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych
  i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku,
 • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wypracowania
  lub utrzymania systemu jakości w zakresie terenowych badań akustycznych
  albo do kontroli jakości prowadzonych badań,
 • sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej,
 • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów kontroli jakości, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
 • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system jakości w akustycznych badaniach terenowych.
 • zilustrowanie dokładności badań osiąganych w grupie laboratoriów biorących udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Jednocześnie informujemy, że kolejne badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne zorganizowane będą w dniach 18-19 września 2018r.

Formularz zgłoszenia 20-21 czerwca 2018 (link) 

Program badań 20-21 czerwca 2018

Formularz zgłoszenia 18-19 września 2018

Program badań 18-19 września 2018

Harmonogram Badań Biegłości