Zakład Polityki Ekologicznej

Oferta

Zakład ma doświadczenie i potencjał by prowadzić prace naukowo-badawcze i ekspertyzy w zakresie:

 • podstaw polityki i strategii ochrony środowiska,
 • analiz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w sferze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie wdrażania wybranych regionalnych i globalnych umów ekologicznych,
 • organizacyjnych i prawnych zasad bezpieczeństwa ekologicznego Polski,
 • zintegrowanych analiz obiegu zanieczyszczeń w środowisku,
 • diagnozowania i prognozowania jakości powietrza w skali lokalnej i regionalnej,
 • opracowywania raportów dotyczących stanu środowiska i efektów wdrażania działań proekologicznych (w różnej skali),
 • identyfikacji głównych problemów ekologicznych w Polsce (diagnoza, presja na środowisko, świadomość ekologiczna społeczeństwa), jako podstawy działań zapobiegawczych i naprawczych,
 • analiz standardów ekologicznych i systemów zarządzania środowiskowego,
 • uwarunkowań ekologicznych procesów inwestycyjnych w Polsce,
 • systemów zbierania i udostępniania danych o środowisku i o wymaganiach prawnych w ochronie środowiska,
 • opiniowania projektów unijnych i krajowych aktów prawnych.

 

Wybrane prace

 

Ważniejsze publikacje

Historia i osiągnięcia zakładu

 

Pracownicy

 • p.o. Kierownika: mgr Wanda Kacprzyk
 • mgr inż. Katarzyna Rymwid-Mickiewicz
 • mgr Ewa Lisowska-Mieszkowska

 

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 544
fax: (22) 37 50 506
e-mail: be@ios.gov.pl