Zakład Akustyki Środowiska

   Kontakt    |    Oferta    |    Wybrane prace    |    Posiadana aparatura    |    Pracownicy    |   

Kontakt

01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel.: (0-22) 833-42-41 w. 25, 33
fax: (0-22) 833-69-28
e-mail: bh@ios.gov.pl
kwiatek

ab
Certyfikat Akredytacji nr AB 338 w zakresie badań:
  • hałasu ze źródeł stacjonarnych;
  • hałasu komunikacyjnego,
  • hałasu impulsowego charakteryzowany przez równoważny poziom dźwięku,
  • skuteczności ekranu akustycznego w warunkach rzeczywistych.
  • poziomu mocy akustycznej (maszyn i urządzeń).

Oferta zakładu

kropka Tworzenie i współpraca oraz aktualizcja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
kropka Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska – podsystem monitoringu hałasu
kropka Nadzór merytoryczny nad systemem zbierania i gromadzenia danych o zagrożeniu hałasem dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach podsystemu monitoringu hałasu.
kropka Tworzenie metodyk pomiarowych dla służb kontroli środowiska oraz wytycznych realizowania map akustycznych miast i programów ochrony środowiska przed hałasem
kropka Badania i ocena hałasu w środowisku
kropka Oceny klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie udział w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko
kropka Tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwiązań ochrony przeciwdźwiękowej
kropka Projektowanie i nadzory autorskie nad realizacją ekranów akustycznych
kropka Prowadzenie szkoleń z zakresu akustyki środowiska:
  • kursy podstawowe z zakresu akustyki środowiska,
  • kursy z zakresu mapowania akustycznego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu przemysłowego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu komunikacyjnego,
  • kursy z zakresu szkolenia zespołów pomiarowych.
kropka Prowadzenie dla służb ochrony środowiska w ramach systemu monitoringu środowiska – MIĘDZYLABORATORYJNYCH ĆWICZEŃ INTERKALIBRACYJNYCH Z ZAKRESU AKUSTYKI ŚRODOWISKA
kwiatek

Wybrane prace

kropka Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu monitoringu hałasu, Więcej...
kropka Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zabezpieczeń akustycznych w ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku ul. Fieldorfa do planowanej ul. Tysiąclecia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Więcej...
kwiatek

Zakład Akustyki Środowiska wyposażony jest m. in. w:

kropka Zestaw ruchomego laboratorium do pomiaru hałasu i wibracji z możliwością wykonywania wielowariantowych pomiarów i analiz z funkcji odległości od źródła i funkcji wysokości,
kropka Stację do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych, zdalnie sterowaną poprzez system telefonii cyfrowej, skonstruowaną o wzór użytkowy IOŚ,
kropka Analizator widma typ RTA 830 firma Norsonic,
kropka Specjalny analizator widma i drgań firma B&K typ 2515,
kropka Precyzyjne mierniki poziomu dźwięku firmy B&K,
kropka Precyzyjne mierniki dżwięku typu SVAN 943 i 945,
kropka Analizatory dzwięku i drgań typ SVAN 912,
kropka Analizatory drgań i monitorowania stanu maszyn firmy B&K,
kropka Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
kropka System pomiaru natężenia dźwięku.
kwiatek

Pracownicy

kropka Kierownik: dr inż. Radosław Kucharski
kropka Patrycja Chacińska
kropka mgr inż. Marek Kraszewski
kropka inż. Zbigniew Szymański
kropka mgr inż. Anna Taras