Prof. dr hab. Barbara Gworek


Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ – PIB)

Numer telefonu: +48223750525

Adres biura:        Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

                            ul. Krucza 5/11d

                            00-548. Warszawa

e-mail:                barbara.gworek@ios.edu.pl