Jesteś tutaj:

Działalność Instytutu

Drukuj

Konferencje, seminaria, warsztaty, sympozja, szkolenia

W roku 2015 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących spotkań: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczne Środowisko – Bezpieczna Praca; Radom, 8–9 czerwca (współorganizatorem Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Śrdowiska w Radomiu); XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna...

więcej »

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Instytut (Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza) pełni funkcję Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie jakości powietrza. Centrum zostało powołane do współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EAŚ) na mocy decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Krajowy Punkt Kontaktowy dla EAŚ) oraz Ministerstwa Środowiska....

więcej »

Wybrane prace Instytutu

Podstawy polityki ekologicznej Drugi raport dwuletni dla Konferencji Stron konwencji NZ w sprawie zmian klimatu Realizacja zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami (Konwencja Genewska). Zastosowanie metod partycypacyjnych w...

więcej »

Aprobaty techniczne

Prace związane z opracowywaniem i sprzedażą aprobat technicznych, w zakresie wyrobów stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów są prowadzone w Ośrodku Ochrony Wód.     Kontakt:    01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4    tel.: (22) 833 42 41 w. 32    tel.fax: (22) 832 33 04    e-mail: bf@ios.gov.pl    Sekretarz Komisji Aprobat Technicznych   ...

więcej »