Jesteś tutaj:

Formularz zamówień - publikacje archiwalne

Drukuj

Strona Internetowa Instytutu Ochrony Srodowiska: Zamowienie

Tytul: Cena w PLN:(do ceny został doliczony podatek VAT) Ilosc egz.
Rok: 1993
Jednolita klasyfikacja odpadow. (Aut. J. Siuta i inni) 8,95
Miedzynarodowy monitoring biologiczny Morza Baltyckiego
(Pod red. I. Ciszewskiej)
5,25
Stacja Kompleksowego Monitoringu Srodowiska Bory Tucholskie.
(Pod red. A. Ostrowskiej)
10,50
Technologie maloodpadowe i produkty bezpieczne dla srodowiska.
(materialy z seminarium EKG ONZ) (Pod red. J. Zurka)
12,60
Park krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej.
(Pod red. E. Gackiej - Grzesikiewicz)
7,88
Rok: 1994
Zasady sporzadzania planu ochrony parku krajobrazowego.
(Pod red. Z. Lenartowicz)
8,40
Zatoka Pucka. Mozliwosc rewaloryzacji.
(Pod red. L. Kruk - Dowgiallo)
8,40
Rok: 1995
Zatoka Gdanska. Stan Srodowiska 1992.
(Pod red. L. Kruk - Dowgiallo)
10,50
Rolnictwo jest ekologia stosowana.
(Aut. J. Siuta)
10,50
Rok: 1996
Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian klimatu. Wersja angielska.
(Synteza - M. Sadowski)
21,00
Rok: 1997
Ochrona wod powierzchniowych przed zrzutami burzowymi z kanalizacji ogolnosplawnej.
(Aut. M. Fidala-Szope, H. Sawicka-Siarkiewicz, A. Koczyk)
23,10
Wieloczynnikowa degradacja ziemi w Polsce.
(Aut. J. Siuta)
26,25
Drugi raport IPPC oceniajacy zmiany klimatu 1995 21,00
Prognozy skutkow wplywu ustalen miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego na srodowisko przyrodnicze. Zasady sporzadzania.
(Aut. Z. Cichocki)
15,75
Rok: 1998
Organizmy osadu czynnego. Badania mikroskopowe.
(Aut. L. Kalisz, M. Kazmierczuk)
36,75
Rekultywacja gruntow. Poradnik.
(Aut. J. Siuta)
46,20
Ochrona gor polskich. Okladka
(Aut. J. Radziejowski, M. Walczak, K. Kamieniecki)
19,22
Rok: 1999
APELL Swiadomosc zagrozen i mozliwosci przygotowania sie na wypadek wystapienia awarii na szczeblu lokalnym. Procedura reagowania na awarie technologiczne. (pod red. Janusza Zurka) 31,50
Substancje niebezpieczne w sciekach z wybranych branz przemyslu chemicznego
- Uregulowania prawne
- Analiza stanu i zagrozenia
- Strategia ograniczania emisjii.

(Aut. Krystyna Urbanowicz, Alina Ruszczycka-Jakubiak, Beata B. Klopotek)
42,00
Rok: 2000
Kompostowanie odpadow i uzytkowanie kompostu (monografia).
(Aut. J. Siuta).
36,75
Procedura oceny ryzyka w zarzadzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciezkimi.
(Aut. B. Gworek, A. Baranski, K. Czarnomski, J. Sienkiewicz, G. Porebska).
36,75
Wykorzystanie dzdzownic do przetwarzania osadow stabilizowanych tlenowo (monografia)
(Aut. L. Kalisz, J. Salbut, M. Kazmierczuk, A. Nechay, E. Szyprowska)
40,00
Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni sciekow (monografia)
(Aut. J. Bernacka, L. Pawlowska).
42,00
Tezaurus ochrony srodowiska (oprac. B. Gronkowska). 42,00
Rok: 2001
Wysoko efektywne oczyszczalnie sciekow w Polsce w swietle procesow dostosowawczych do przepisow Unii Europejskiej (Aut.: J. Bernacka, L. Pawlowska, A. Krobski). 29,40
Wskaznikowa rola roslinnosci lesnej w diagnozie stanu siedlisk (Aut.: J. Sienkiewicz, M. Kloss). 29,40
Obszary chronione w Polsce. III wydanie uzupelnione. (Aut.: M. Walczak, J. Radziejowski, M. Smogorzewska). Okladka (ksiazka bez mapy) 6,30
PROMOCJA
Mapa do pozycji "Obszary chronione w Polsce. III wydanie uzupelnione." 5,25
Obieg pierwiastkow w przyrodzie. Monografia. Tom I (pod red. B. Gworek i A. Mocka). 42,00
Rok: 2002
River biomonitoring and benthic invertebrate communities (Aut.: Andrzej Kownacki, Hanna Soszka, Tadeusz Fleituch, Danuta Kudelska) 21,00
Ocena ryzyka srodowiskowego pochodzacego od substancji i preparatow chemicznych (Aut.: Barbara Gworek, Andrzej Baranski, Anna Bojanowicz, Jadwiga Sienkiewicz, Krzysztof Czarnomski) 37,75
Klasyfikacja odpadow niebezpiecznych.
(Aut.: Krzysztof Czarnomski, Andrzej Baranski, Anna Bojanowicz)
36,75
Odwadnianie osadow sciekowych na poletkach z trzcina. Monografia. (Aut.: Liliana Kalisz, Jadwiga Salbut, Aleksandra Nechay) 36,75
Obciazenia ekosystemow lesnych Polski zwiazkami siarki i azotu wg koncepcji ladunkow krytycznych. (Aut. Wojciech Mill) 36,75
Sklad chemiczny roslin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie srodowiska. Monografia. (Aut.: Apolonia Ostrowska, Grazyna Porebska) 42,00
Przyrodnicze uzytkowanie odpadow. Monografia. (Aut. Jan Siuta) 36,75
Zmiany skladu osadow z komunalnych oczyszczalni sciekow w latach 1998-2002. (Aut.: Jadwiga Bernacka, Leonilla Pawlowska, Andrzej Krobski) 36,75
Rok: 2003
Odcieki ze skladowisk odpadow komunalnych. Monografia. (Aut. Jan Szyc) 36,75
Trwale zanieczyszczenia organiczne Tom 1. Ocena sytuacji w Polsce. Monografia. (Praca zbiorowa) 31,50
Biologiczne metody remediacji srodowiska zanieczyszczonego radionuklidami. Monografia. (Aut.: Igor Kondzielski, Barbara Gworek, Roman Buczkowski) 31,50
Obieg pierwiastkow w przyrodzie. Monografia. Tom II. (pod redakcja Barbary Gworek i Jana Misiaka) 63,00
Rola oddychania siarczanowego w immobilizacji metali ciezkich pochodzacych ze sciekow przemyslowych. (Autor: Krystyna Kosinska) 36,75
Przydatnosc skladu chemicznego roztworow glebowych do oceny jakosci gleb lesnych. (Autor: Grazyna Porebska) 36,75
Rok: 2004
Stezenia i ladunki zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do oczyszczalni komunalnych w Polsce. Dane z lat 2001-2002. (Autor: Jadwiga Bernacka, Leonilla Pawlowska) 26,25
Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu obiektow gospodarki komunalnej. Monografia. (Autorzy: Marcin Kazmierczuk, Liliana Kalisz, Jadwiga Salbut) 31,50
Ograniczanie zanieczyszczen w splywach powierzchniowych z drog. Ocena technologii i zasady wyboru. Wydanie II (Aut. Halina Sawicka-Siarkiewicz) 47,25
Trwale zanieczyszczenia organiczne Tom 2. Kierunki dzialan. Monografia. (Praca zbiorowa) 31,50
Parki krajobrazowe w Polsce. (Aut.: G. Rakowski, M. Smogorzewska, A. Janczewska, J. Wojcik, M. Walczak, Z. Pisarski) Wydanie wznowione 52,50
PROMOCJA
Technologie rekultywacji gleb. Monografia. (Aut.: B. Gworek, A. Baranski, I. Kondzielski, R. Kucharski, A. Sas-Nowosielska, E. Malkowski, K. Nogaj, D. Rzychon, A. Worsztynowicz) 42,00
Ocena ryzyka zdrowotnego i srodowiskowego pochodzacego od gruntow zanieczyszczonych produktami naftowymi. (Aut.: A. Baranski, B. Gworek) 36,75
Metodyka prognoz oddzialywania na srodowisko do projektow strategii i planow zagospodarowania przestrzennego. (Aut.: Z. Cichocki) 31,50
Rok: 2005
Rezerwaty przyrody w Polsce Polnocnej. Monografia. (pod red. Grzegorza Rakowskiego) NAKLAD WYCZERPANY
Obieg pierwiastkow w przyrodzie. Monografia. Tom III. (pod redakcja Barbary Gworek) 73,50
Pienienie osadu czynnego, rozpoznanie zjawiska w krajowych oczyszczalniach sciekow i okreslenie przyczy. Monografia. (Aut. Liliana Kalisz, Marcin Kazmierczuk, Jadwiga Salbut, Aleksandra Nechay, Ewa Szyprowska) 36,75
Konwencje miedzynarodowe
i uchwaly organizacji miedzynarodowych.
Zeszyt 5. Konwencja o ochronie i uzytkowaniu ciekow transgraniczych i jezior miedzynarodowych - 1994. 3,15
Zeszyt 7. Ramowa Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - 1994. 3,15
Zeszyt 8. Konwencja o roznorodnosci biologicznej - 1994. 3,15
Zeszyt 9. Konwencja w sprawie zapobiegania duzym awariom przemyslowym. Zalecenie w sprawie zapobiegania duzym awariom przemyslowym - 1994. 3,15
Zeszyt 10. Protokol do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleglosci dotyczacy dalszego ograniczenia emisji siarki - 1994. 3,15
Zeszyt 11. Konwencja o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwlaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego - 1996. 3,15
Zeszyt 12. Konwencja o ochronie gatunkow europejskich dzikich zwierzat i roslin oraz siedlisk naturalnych - 1996. 3,15
Zeszyt 13. Konwencja o miedzynarodowym handlu dzikimi zwierzetami i roslinami gatunkow zagrozonych wyginieciem - 1996. 3,15
Zeszyt 14. Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadow niebezpiecznych - 1996. 3,15
Zeszyt 15. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat - 1996. 3,15
Zeszyt 16. Proces "Srodowisko dla Europy". Deklaracja Konferencji Ministrow z Dobris, Lucerny i Sofii - 1996. 3,15
Zeszyt 17. Konwencja Sztokholmska w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych 15,75

Po wypelnieniu zamowienia kliknij przycisk WYSLIJ.
Imie i nazwisko:

Nazwa instytucji:

Adres instytucji:

Telefon kontaktowy

Adres e-mail:

NIP zamawiajacego

Sposób płatności:
Uwagi:

Do ceny ksiazki doliczane sa koszty przesylki (priorytet polecony).

Zamowienia mozna rowniez kierowac do Dzialu Wydawnictw:
ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa
tel. 22 37 50 558
fax: 22 37 50 501.

 

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zakupów i akceptuje postanowienia w nim zawarte


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu realizacji zamówienia
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU