Jesteś tutaj:

Aprobaty techniczne

Drukuj

Prace związane z opracowywaniem i sprzedażą aprobat technicznych, w zakresie wyrobów stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów są prowadzone w Ośrodku Ochrony Wód.

    Kontakt:

    01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
    tel.: (22) 833 42 41 w. 32
    tel.fax: (22) 832 33 04
    e-mail: bf@ios.gov.pl

    Sekretarz Komisji Aprobat Technicznych
    01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
    tel.: (22) 833-42-41 w. 56, 53
    tel.: (22) 832-21-63
    tel.fax: (22) 832 21 63
    e-mail: bf@ios.gov.pl

 

Przedmiot aprobat technicznych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest upoważniony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), do udzielania aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych przeznaczonych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, tzn. do:

  • urządzeń do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych i ich elementów,
  • zespołów i częśći urządzeń do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz zbiorników do oczyszczania ścieków, na warunkach określonych w ustawach:
    • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
    • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1629 z późniejszymi zmianami)

oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. j.w.

 

Wykaz udzielonych aprobat

 

Wykaz errat i zmian do aprobat

 

Erraty i zmiany do pobrania

 

Formularze do pobrania

  • Formularz wniosku o wydanie aprobaty technicznej (Wersja pdf)
  • Formularz wniosku o przedłużenie terminu ważności lub wprowadzenie zmian do aprobaty technicznej (Wersja pdf)
  • Formularz zamówienia aprobaty (Wersja pdf)
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU