O Ośrodku Zrównoważonego Rozwoju

Prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie zmian klimatu, ocen środowiskowy [...]

Zakład Strategii Środowiskowych

zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i z wykorzystaniem dośw [...]

Zakład Monitoringu i prognozowania w gospodarce odpadami

Zajmuje się prognozowaniem oraz monitorowaniem procesów gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy; 1)      Prowadzenie prac badawczych i [...]

Zakład Weryfikacji Technologii

prowadzi prace w zakresie wspierania innowacyjnych technologii środowiskowych, niezbędnych do dostarczenia najwyższej jakości usług w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych w programie EU ETV [...]

Zakład Ochrony Przyrody

Zapewnia merytoryczne wsparcie krajowej polityki, w tym działań administracji publicznej, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Główne obszary i problemy badawcze Zakładu odpowiadają potrzebom i p [...]

Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

Zajmuje się badaniami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu, środowiskowych uwarunkowań planowania przestrzennego i polityk sektorowych, pokrywy glebowej, środowiska gruntowo [...]

Zakład Zmian Klimatu

Prowadzi prace badawczo – rozwojowe wspierające działania Rządu w zakresie krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej, w tym w szczególności do zadań zakładu należy: 1) Prowadzenie współpracy [...]