O Ośrodku Ochrony Ziemi

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo- badawcze oraz wspiera administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z wprowadzaniem do środowiska substancji i prepar [...]

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka

Prowadzi interdyscyplinarne badania procesów i skutków degradacji środowiska wraz z oceną ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,  zajmuje się rozwojem  metod  remediacji środowiska glebowego i wodnego o [...]

Zakład Ekotoksykologii

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemiczn [...]