Zakład Akustyki Środowiska

Do zadań Zakładu należy:
 • Tworzenie i współpraca oraz aktualizacja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
 • Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska –monitoringu hałasu
 • Nadzór merytoryczny nad systemem zbierania i gromadzenia danych o zagrożeniu hałasem dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach monitoringu hałasu.
 • Tworzenie metodyk pomiarowych dla służb kontroli środowiska oraz wytycznych realizowania map akustycznych miast i programów ochrony środowiska przed hałasem
 • Badania i ocena hałasu w środowisku
 • Oceny klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie udział w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwiązań ochrony przeciwdźwiękowej
 • Projektowanie i nadzory autorskie nad realizacją ekranów akustycznych
 • Prowadzenie dla służb ochrony środowiska w ramach systemu monitoringu środowiska – Badań Biegłości Zakresu Akustyki Środowiska
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu akustyki środowiska:
  • kursy podstawowe z zakresu akustyki środowiska,
  • kursy z zakresu mapowania akustycznego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu przemysłowego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu komunikacyjnego,
  • kursy z zakresu szkolenia zespołów pomiarowych.

 

Certyfikat Akredytacji nr AB 338 w zakresie badań:
Szczegółowe informacje o zakresie akredytacji znajdziecie Państwo na stronie PCA lub bezpośrednio pod linkiem  http://ios.edu.pl/pol/pliki/certyfikaty/Zakres338.pdf

 

W ramach prac Akredytowanego Laboratorium Badawczego wykonywane są badania według następujących procedur: 
hałas komunikacyjny:
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych.
Dokument odniesienia: Załącznik nr 3 (referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824) (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1697 ) z wyłączeniem punktu H;
hałas ze źródeł stacjonarnych:
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
Dokument odniesienia: Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542);
hałas impulsowy charakteryzowany przez równoważny poziom dźwięku
 • Środowisko ogólne – hałas impulsowy pochodzący od instalacji i urządzeń.
Dokument odniesienia: Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542);
poziom mocy akustycznej (maszyn i urządzeń)
 • Maszyny i urządzenia- hałas
dokument odniesienia: PN-ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk;
skuteczność ekranu akustycznego w warunkach rzeczywistych
 • Środowisko ogólne − ekrany akustyczne „in situ”.
Dokument odniesienia: PN-ISO 10847:2002 Akustyka. Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów;

 

Wybrane prace:
 • Ocena stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem metodycznym nad systemem monitoringu hałasu,
 • Wytyczne do projektowania rozwiązań minimalizujących oddziaływanie akustyczne linii kolejowych,
 • Przeniesienie danych monitoringu hałasu do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Ekspertyza analityczna – weryfikacja i przetwarzanie danych dotyczących dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów;

 

Zakład Akustyki Środowiska wyposażony jest m. in. w:
 • Zestaw ruchomego laboratorium do pomiaru hałasu i wibracji z możliwością wykonywania wielowariantowych pomiarów i analiz w funkcji odległości od źródła i funkcji wysokości,
 • 8 stacji do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych, zdalnie sterowaną poprzez system telefonii cyfrowej,
 • Precyzyjne mierniki dźwięku typu SVAN 958, 943 i 945 oraz SONOPAN DSA50,
 • Analizatory dźwięku i drgań typ SVAN 955,
 • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
 • Wysoko wyspecjalizowane oprogramowanie do analiz akustycznych i przestrzennych
  CadnaA, CadnaR, SoundPlan, SvanPC ++BA, SvanPC ++EM oraz ArcGIS.
Aparatura wraz z oprogramowaniem pozyskana została w ramach przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr. inż. Patrycja Chacińska
 • dr inż. Radosław Kucharski
 • mgr inż. Piotr Książka
 • mgr inż. Marek Kraszewski
 • mgr Marcin Zieliński
 • inż. Daniel Adamczyk
 • Mariusz Kordowiecki

 

Kontakt:
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel.: (0-22) 37 50 600 (centrala)
e-mail: bh@ios.gov.pl

Drukuj