O Ośrodku Ochrony Atmosfery

Ośrodek Ochrony Atmosfery prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie ochron [...]

Zakład Ochrony Wód

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych, w ty [...]

Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska

zajmuje się wykonywaniem zintegrowanych badań i analiz stanu środowiska oraz realizacją zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych, do których włączona jes [...]

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab

zajmuje się wykonywaniem badań i analiz pobranych prób środowiskowych. Do zadań Laboratorium w szczególności należy: 1) wykonywanie analiz próbek środowiskowych (w tym poboru) w zakresie związków o [...]

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu

zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu z wykorzystaniem modelowania numerycznego, w odniesieniu do zadań wynikających z przepisów kra [...]

Zakład Akustyki Środowiska

Do zadań Zakładu należy: Tworzenie i współpraca oraz aktualizacja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do rea [...]

Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza

Zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia w zakresie funkcjonowania systemów monitoringu i prowadzonych ocen jakości powietrza zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczegó [...]