DANE TELEADRESOWE

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy


ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
tel.: 22 37 50 511, 37 50 556 (centrala)
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 600 (centrala)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami „KOBIZE”
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
tel.: 22 56 96 511
fax: 22 56 96 500
e-mail: sekretariat@kobize.pl

Oddział we Wrocławiu


Adres Dyrekcji Oddziału:
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e
Sekretariat: tel./fax 713 28 15 35
Dyrektor: tel. kom. 513 151 581
e-mail: bluj@wp.pl

Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 52B
Centrala: tel./fax 71 329 27 20
Kierownik Z-du: tel. kom. 513 151 582
e-mail: jan.miodonski@wp.pl

 

IOŚ-PIB Numer telefonu E-maile
Sekretariat (22) 37 50 525 sekretariat@ios.gov.pl
Komórki organizacyjne Numer telefonu E-maile
Zakład Ochrony Klimatu (22) 37 50 502

(22) 37 50 570

bc@ios.gov.pl
Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza
(22) 37 50 611 bd@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Wód
(22) 37 50 618 bj@ios.gov.pl
Zakład Akustyki Środowiska (22) 37 50 607 bh@ios.gov.pl
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych (22) 37 50 532

(22) 37 50 533

centlab@ios.edu.pl
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka (22) 37 50 648

(22) 37 50 649

(22) 37 50 650

(22) 37 50 633

bn@ios.gov.pl
Adres Stacji na Mazurach: Diabla Góra (22) 37 50 655 puszcza.borecka@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Przyrody (22) 37 50 631 bo@ios.gov.pl
Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju or@ios.gov.pl
Zakład Polityki Ekologicznej (22) 37 50 544 be@ios.gov.pl
Zakład Ekotoksykologii (22) 37 50 635 bt@ios.gov.pl
Ośrodek Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami (22) 37 50 525 oz@ios.gov.pl
Zakład Ocen Środowiskowych (22) 37 50 516 bm@ios.gov.pl
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka (22) 37 50 503

(22) 37 50 518

bi@ios.gov.pl
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (22) 56 96 511 sekretariat@kobize.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji (22) 37 50 564 po@ios.gov.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania (22) 37 50 538 bb@ios.gov.pl
Sekretariat Naukowy (22) 37 50 568 zs@ios.gov.pl
Dział Kadr (22) 37 50 537

(22) 37 50 582

do@ios.gov.pl
Radcowie Prawni (22) 37 50 559 damian.solinski@ios.gov.pl

 

 

adriana.cegielka@ios.gov.pl

Dział Zamówień Publicznych (22) 37 50 575

(22) 37 50 579

 

 

zamowienia@ios.gov.pl

 

 

Dział Finansowo-Księgowy (22) 37 50 555

(22) 37 50 529

(22) 37 50 527

ef@ios.gov.pl
Zespół ds. Ekonomicznych (22) 37 50 524

(22) 37 50 563

(22) 37 50 564

(22) 37 50 562

pe@ios.gov.pl
Dział Techniczno-Administracyjny (22) 37 50 565

(22) 37 50 522

zt@ios.gov.pl
Dział Informatyki (22) 37 50 510

(22) 37 50 540

(22) 37 50 592

(22) 37 50 604

pi@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych (22) 37 50 584
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych (22) 37 50 514

(22) 37 50 584

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
501 488 279 jakub.slowinski@ios.gov.pl
Biblioteka Naukowa (22) 37 50 521

 

biblioteka@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych (22) 3750 574 dominika.pakiet@ios.gov.pl
Dział Wydawnictw (22) 37 50 558 wydawnictwa@ios.gov.pl

Drukuj