STATUT INSTYTUTU

  [...]

RADA NAUKOWA

W skład Rady Naukowej Instytytu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego wchodzą następujace osoby: prof. dr hab. inż. Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Naukowej dr Leszek Kar [...]

KIEROWNICTWO INSTYTUTU

Dyrektor: dr inż. Krystian Szczepański tel.: 22 37 50 525 fax: 22 37 50 501 e-mail: krystian.szczepanski(at)ios.gov.pl   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych:   m [...]

DANE TELEADRESOWE

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat) tel.: 22 37 50 511, 37 50 556 (centrala) fax: 22 37 50 501 [...]