Jednostki Organizacyjne Instytutu

Rada Naukowa

Kolegium

 • Audytor Wewnętrzny
 • Radcowie Prawni
 • Sam. St. ds. Promocji
 • Sam. St. ds. Organizacyjnych
 • Sam. St. ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kancelaria Tajna
  • Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Audytor Wewnętrzny
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych
  • Sekretariat Naukowy
  • Biblioteka Naukowa
  • Wydawnictwo
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania
Główny Księgowy
 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Ekonomiczny
Z-CA DYREKTORA ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
 • Dział Administracyjny
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział Informatyki
Z-CA DYREKTORA ds. Zarządzania Emisjami
Zespół Administracyjny
Zespół Rozdziału Uprawnień
Zespół Rejestrów
Zespół Zarządzania Krajową Bazą
Zespół Inwentaryzacji i Raportowania Emisji
Zespół Prawny
Zespół Strategii, Analiz i Aukcji
Zespół Instrumentów Polityki Klimatycznej
Zespół Systemów Informatycznych
Zespół Monitorowania i Weryfikacji Emisji