SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LII BADAŃ BIEGŁOŚCI I PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy był organizatorem LII badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogowego) oraz pomiarów na poligonie hałasu instalacyjnego.
Podstawowym celem badań biegłości było:
  • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku;
  • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wypracowania lub utrzymania systemu zarządzania w zakresie terenowych badań akustycznych albo do kontroli jakości prowadzonych badań;
  • sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej;
  • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów kontroli jakości, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem;
  • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system jakości w akustycznych badaniach terenowych.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym Sprawozdaniem z realizacji badań – SPRAWOZDANIE

IOŚ-PIB posiada laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji numer AB 338 (szczegółowy zakres jest określony w dokumencie dostępnym na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl). Zakres dotychczas udzielonej akredytacji nie obejmuje organizowania badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych jako działalności akredytowanej.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LII BADAŃ BIE ...

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy był organizatorem LII badań biegłości i po [...]

Analiza zjawiska ucieczki emisji w konte ...

Przedstawiamy wyniki pierwszej analizy, przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL, pt.: [...]

RAPORT Z RYNKU CO2 ...

Poniżej przedstawiamy najnowszy numer „Raportu z rynku CO2”. W majowym wydaniu znajdą Państwo m.in [...]

Warsztaty eksperckie w zakresie modelowa ...

W dniach 28-29 maja 2019 r. w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL odbyły się bilateralne [...]