Badania biologiczne nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB wykonuje badania biologiczne niezbędne do wydania opinii o wpływie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozw [...]