Oferta Zakładu Akustyki Środowiska

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W ŚRODOWISKU

Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach m. in:
  • tworzeniu i aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
  • ocenach klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko, map akustycznych, przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych i in.,
  • pomiarach hałasu w środowisku.
W pracach Zakładu wykorzystywana jest wysokospecjalizowana aparatura m. in.:
  • 8 stacji monitoringu hałasu SV 279 PRO przeznaczonych do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych,
  • Analizatory dźwięku i drgań typ SVAN 955,
  • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
  • Wysoko wyspecjalizowane oprogramowanie do analiz akustycznych i przestrzennych
    CadnaA, CadnaR, SoundPlan, SvanPC ++BA, SvanPC ++EM oraz ArcGIS.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

 

Kontakt:
mgr. inż. Patrycja Chacińska
Zakład Akustyki Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
Tel.: +48 22 37 50 600 (Centrala)
e-mail: patrycja.chacinska@ios.gov.pl

Drukuj