Ocena jakości, stanu i zagrożeń środowiska

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje:

  • opracowywanie raportów bazowych oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wynikających z wdrożenia Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych,
  • dobór najlepszej techniki i technologii rekultywacji gleb/gruntów zdegradowanych,

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

Drukuj