Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB wydaje opinie o wpływie nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119,poz.765) w oparciu o następujące dokumenty:

 • sprawozdania z badań:

o fizykochemicznych (Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, N, P205, KZO, suchej masy),

o mikrobiologicznych i parazytologicznych (żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp., obecność bakterii z rodzaju Salmonella i Enterobacteriaceae)

 • opinie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie spełniania wymagań jakościowych, a także dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, oraz przydatności ocenianego nawozu do nawożenia upraw polowych lub rekultywacji gleb,
 • opinię Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi,
 • opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt,
 • opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz wymagań weterynaryjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/20009 z 21 października 2009 r. określających przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • deklarację producenta/ importera nawozu/ środka wspomagającego uprawę roślin (w związku z ubieganiem się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu),
 • informację o surowcach i technologii produkcji nawozu spełniającą podstawową pozycję w dokumentacji producenta nawozu,
 • instrukcję stosowania nawozu w procesie nawożenia.
  W przypadku, gdy nawóz/ środek wspomagający uprawę roślin w instrukcji stosowania ma zapis o stosowaniu do upraw warzywnych, czy do nawożenia sadów owocowych dokumentacja nawozu winna zawierać również:
 • opinię Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w zakresie przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych i uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach.

W przypadku, gdy nawóz/ środek wspomagający uprawę roślin w instrukcji stosowania   ma zapis o stosowaniu w lasach dokumentacja nawozu/ środka winna zawierać również:

 • opinię Instytutu Badawczego Leśnictwa.

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

Drukuj