Gospodarka odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje:

  • opracowania koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów,
  • ekspertyzy w zakresie klasyfikacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  • projektowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi,
  • oceny rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami z punktu widzenia oddziaływania na środowisko,
  • projektowanie rozwiązań odpadooszczędnych w przemyśle wytwarzającym dobra konsumpcyjne.

 

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

Drukuj