Badania ekotoksykologiczne

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB jest certyfikowaną w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jednostką badawczą wykonującą badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Badania testowe wykonujemy w oparciu o wytyczne OECD i ISO. Wychodząc na przeciw wymaganiom Klientów możemy przeprowadzić badania także w oparciu o inne krajowe i międzynarodowe metodyki, a także własne procedury.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
mgr Aleksandra Bogusz
Zakład Ekotoksykologii
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel./fax: (+4822) 37-50-638
aleksandra.bogusz@ios.edu.pl

Drukuj